Skladová hala Titrans

Typ služby: Služby pre developerov a generálnych dodávateľov

Realizácia elektoinštalácií vonkajších sietí a verejného osvetlenia vrátane prípojky nízkeho napätia pre skladovú halu v spolupráci s generálnym zhotoviteľom Mediderma spol. s r.o.
Naša práca zabezpečuje spoľahlivé a bezpečné elektrické pripojenie pre skladovú halu, čo je kľúčový prvok pre jej efektívne fungovanie. Osvetlenie vonkajších priestorov prispieva k bezpečnosti a pohodliu v okolí budovy.
Kompletná realizácia – 5 mesiacov.
Interpolis Office center