PREDSTAVUJEME
TECHNOBOX SERVICES

  1. PORADeNskÉ SLUŽBY
  2. SLUŽBY PRE DEVELOPEROV A GENERÁLNYCH DODÁVATEĽOV
  3. SPRÁVA Nehnuteľností
  4. ESG A CERTIFIKÁCIE

Poradenstvo a projekcia

Či už ste skúsený investor alebo developer, alebo s komerčnými nehnuteľnosťami nemáte zatiaľ veľa skúsenosti, náš tím odborníkov je pripravený poskytnúť vám profesionálny a strategický poradenský servis založený na dlhoročných skúsenostiach a vynikajúcich znalostiach trhu.
Ponúkame vám vypracovanie odbornej štúdie uskutočniteľnosti pre zhodnotenie vášho investičného zámeru z viacerých relevantných faktorov vrátane ekonomického, technického či právneho hľadiska na určenie pravdepodobnosti úspešného dokončenia projektu s návrhom riešení, alebo potrebných zmien projektu.
Ponúkame vám služby architektúry a dizajnu, ktoré váš projekt prevedú od úvah, cez ideový návrh až po realizáciu a odovzdanie hotovej stavby. Budeme vašim nosným pilierom počas všetkých fáz a pomôžeme vám navrhnúť a zrealizovať jedinečný a úspešný projekt na zelenej lúke (Greenfield) či v zastavenej opustenej zóne (Brownfield).
Marketing býva častokrát podceňovanou časťou projektu vo všetkých sférach, ponúkame vám strategický marketing postavený na dátach a našich dlhoročných znalostiach trhu komerčných nehnuteľností. Či už prevádzkujete komerčnú budovu, developujete nový projekt alebo predávate existujúci, náš tím špecialistov vám pripraví inovatívny a strategický plán a zabezpečí realizáciu marketingových služieb, ktoré budú ušité na mieru vášho projektu či zámeru.
Komerčné Due Diligence (CDD) je dôležitým nástrojom na riadenie finančných rizík projektu v procese akvizície alebo predaja budovy či firmy, ktorý prináša podrobný prehľad o potenciálnych či existujúcich
finančných a obchodných rizikách spojených s budovou / firmou. Vypracujeme vám štruktúrovaný prehľad rizík, vďaka ktorému budete presne poznať finančný stav budovy/ firmy bez zbytočných prekvapení.

Technické Due Diligence (TDD) je dôležitým nástrojom na riadenie rizík projektu v procese akvizície či predaja budovy, ktorý prináša podrobný prehľad o potenciálnych či existujúcich technických rizikách spojených s budovou. Vypracujeme vám štruktúrovaný prehľad rizík v súlade s medzinárodnými štandardami RICS (Royal Institute of Chartered Surveyors), vďaka ktorému budete presne poznať stav budovy bez zbytočných prekvapení.

Ak chcete do vašej firmy prilákať talenty, udržať si ich a zabezpečiť čo najlepší pracovný výkon, pekný dizajn kancelárií už nebude postačovať. Ponúkame vám návrh funkčných kancelárií šitý na mieru vašim potrebám a potrebám vašich ľudí, čím vytvoríme jedinečné miesto, kde sa budete cítiť lepšie ako doma.

ARCHITEKTÚRA – RIEŠENIA PRACOVISKA

Ponúkame vám služby architektúry a dizajnu, ktoré váš projekt prevedú od úvah, cez ideový návrh až po realizáciu a odovzdanie hotovej stavby. Budeme vašim nosným pilierom počas všetkých fáz a pomôžeme vám navrhnúť a zrealizovať jedinečný a úspešný projekt na zelenej lúke (Greenfield) či v zastavenej opustenej zóne (Brownfield).
Pripravíme vám kompletnú projekciu technického zabezpečenia budov od odborného posúdenia stavu inštalácií až vypracovanie záverečnej správy. V rámci technologického zabezpečenia budov a realizácií vybavenia priestorov sa zameriavame najmä na realizáciu Silno a slabo-prúdových elektroinštalácií, vzduchotechniku, klimatizáciu a vykurovanie, zdravotechniku a komplexný návrh funkčných interiérov.
Prostredníctvom nášho tímu expertov vám pomôžeme zorientovať sa v problematike ESG ratingu, vypracujeme vám vhodnú ESG stratégiu s návrhom opatrení v súlade s niektorou z medzinárodne uznávaných ESG schém GRESB, GRI alebo CDP. Vypracovaním ESG stratégie naše služby nekončia ale plynulo pokračujú dohľadom nad implementáciou opatrení a cieľov vašej budovy.

TZB – REALIZÁCIA – ÚDRŽBA

Sme silným a stabilným partnerom pri hľadaní či predaji pozemkov a nehnuteľností pre developerov a investorov. Na základe investičného zámeru vám náš tím pomôže nájsť najvhodnejšiu lokalitu alebo nehnuteľnosť čím dokážeme optimalizovať vaše zdroje a maximalizovať výnos ktorý z transakcie očakávate.
Výkon technického dozoru zabezpečujúci súlad medzi projektovou dokumentáciou a priebehom realizácie diela, predovšetkým v jeho technicko
– kvalitatívnej časti. Zabezpečíme vám hlavne riadenie času, kvality, bezpečnosti, ochrany životného prostredia a kontrolu dodávateľa. Súčasťou
technického dozoru je aj forma projektového riadenia stavby, ktorého prínosom sú úspory nákladov na celkovú investíciu.

ZÁHRADNÍCKE SLUŽBY

V rámci záhradníckych služieb vám ponúkame komplexný návrh, realizáciu, celoročnú údržbu zelene, sadovníctvo, rezy a výruby stromov. Realizujeme tiež výsadbu okrasných záhrad, perma kultúry, inštalácie kobercových trávnikov so závlahovým systémom a založenie a chov včelstva na budovách.

STRÁŽNA SLUŽBA

V rámci našich služieb vám ponúkame ochranu majetku a prevádzkovanie elektronického zabezpečovacieho systému napojeného na pult
centrálnej ochrany (PCO) s využitím viacerých kontrolných kamerových a perimetrických systémov (alarm alebo dochádzka s funkciami face ID) s možnosťou integrovania vzdialenej ochrany objektov.

UPRATOVACÍ SERVIS

Ponúkame vám komplexné upratovacie služby so zabezpečením hygienického materiálu šité na mieru potrebám vašej budovy. Upratovanie zabezpečujeme prostredníctvom vyškolených zamestnancov po celom Slovensku vo vysokej kvalite zabezpečenej viacstupňovou kontrolou.

Property & Facility MANAGEMENT

V rámci služby správy budov (Property Management) vám poskytneme
profesionálne služby s cieľom zabezpečiť kontinuálny rast hodnoty a stabilný cash flow. Zverte vašu nehnuteľnosť do rúk profesionálov, ktorí sa postarajú o zabezpečenie dennej prevádzky po finančnej, operatívnej, technickej, marketingovej či administratívnej stránke.
V rámci služby technickej správy (Facility Managementu) vám zabezpečíme
komplexnú starostlivosť o technické vybavenie budovy profesionálne zaškolenými pracovníkmi s využitím automatizovaných procesov a monitorovacích zariadení s dôrazom na a bezproblémovú prevádzku budovy, ktorá je vždy šitá na mieru potrebám našich klientov.
Výkon technického dozoru zabezpečujúci súlad medzi projektovou dokumentáciou a priebehom realizácie diela, predovšetkým v jeho technicko-kvalitatívnej časti. Zabezpečíme vám riadenie času, kvality, bezpečnosti, ochrany životného prostredia a kontrolu dodávateľa. Súčasťou technického dozoru je aj forma projektového riadenia stavby, ktorého prínosom sú úspory nákladov na celkovú investíciu.
Súčasťou našej ponuky pre developerov a vlastníkov komerčných budov
a objektov sú komplexné služby v oblasti energetiky od výstavby trafostanice cez správu miestnej distribučnej sústavy až po zabezpečenie obchodnej činnosti pri nákupe a predaji elektrickej energie koncovým užívateľom vrátane inteligentného softvérového sledovania spotrieb a návrhov úspor.
Ak má váš objekt tie najlepšie časy za sebou, alebo myslíte proaktívne a chcete posunúť latku o stupeň vyššie, ponúkame vám kompletnú službu od štúdie uskutočniteľnosti, vypracovanie strategických plánov, dizajnu a architektúry až po samotnú realizáciu a následnú správu. Sledujeme trendy a na základe podrobných dát z trhu vieme vašu budovu posunúť tým správnym smerom.

ESG & CERTIFIKÁCIA – LEED, BREEAM, GRESB, WELL

V rámci procesu certifikácie BREEAM vás budeme sprevádzať vo všetkých fázach projektu a navrhneme udržateľné opatrenia tak, aby vaša budova dosiahla čo najlepšie hodnotenie z hľadiska výkonu budovy a životného prostredia.
Prostredníctvom certifikácie GRESB ponúkame investorom a developerom overené údaje o výkonnosti ESG ich budovy s cieľom zlepšiť rozhodovanie.
Environmentálne, sociálne a riadiace faktory (ESG) sú dnes dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Investori, manažéri a developeri potrebujú spoľahlivé údaje ESG, aby si mohli vytvoriť komplexnejší obraz o svojich súčasných a budúcich finančných rizikách a príležitostiach pričom GRESB môže výrazne pomôcť.
Ak je vašim zámerom mať dlhodobo obsadenú budovu šťastnými a spokojnými nájomcami, budeme vás radi sprevádzať certifikáciou WELL, ktorá je popredným nástrojom na zlepšenie zdravia, pohody a ľudských skúseností prostredníctvom dizajnu v budovách na celom svete.
Certifikačný systém udržateľnej výstavby, preferovaný Investičnými fondami USA. Počas procesu certifikácie vás budeme sprevádzať hodnotením požiadaviek v oblasti udržateľnosti miesta, efektívneho využitia vody, energie a atmosféry, materiálov a zdrojov, kvality vnútorného prostredia, inovácie a design-u a lokality.
Prostredníctvom nášho tím expertov vám zabezpečíme energetickú certifikáciu budov podľa zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov.

RIEŠENIA ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI

Prostredníctvom nášho tímu expertov vám pomôžeme zorientovať sa v problematike ESG ratingu, vypracujeme vám vhodnú ESG stratégiu s návrhom opatrení v súlade s niektorou z medzinárodne uznávaných ESG schém GRESB, GRI alebo CDP. Vypracovaním ESG stratégie naše služby nekončia ale plynulo pokračujú dohľadom nad implementáciou opatrení a cieľov vašej budovy.

RIEŠENIA ENERGETICKEJ VÝKONNOSTI

Ekologická architektúra a aktívne používanie ekologických materiálov pri výstavbe je jedným z veľmi účinných riešení aktuálnej energetickej krízy. Preto ponúkame našim klientom poradenské služby v oblasti udržateľnej výstavby s cieľom budovať energeticky udržateľné stavby s funkčným ekosystémom a minimalizáciou produkcie CO2.

Ponúkame vám služby vypracovanie návrhu, aplikácia a správy riadiaceho systému budovy (BMS: automatická kontrola, riadenie a regulácia vzduchotechniky, klimatizácie, osvetlenia,vykurovania, žalúzií a v neposlednom rade zber a vyhodnocovanie dát o spotrebe energií spolu s návrhom optimalizačných riešení.

Princíp EPC spočíva v dosahovaní maximálnych finančných úspor na základe využitia moderných technológií bez nutnosti finančného investovania do revitalizácie technológií, osvetlenia, vykurovania, zateplenia a podobne.