Adresa

Interpolis Office Center

Partizánska cesta 3

974 01 Banská Bystrica

E-mail

info@tbsgroup.sk

PRACOVNÉ SKUPINY

vedenie@tbsgroup.sk
obchod@tbsgroup.sk

fakturacia@tbsgroup.sk

tzb@tbsgroup.sk
real.estate@tbsgroup.sk

Tel. kontakt

+421 947 933 551

Adresa

Interpolis Office Center

Partizánska cesta 3

974 01 Banská Bystrica

Tel. kontakt

+421 947 933 551

E-mail

info@tbsgroup.sk

PRACOVNÉ SKUPINY

vedenie@tbsgroup.sk

obchod@tbsgroup.sk

fakturacia@tbsgroup.sk

tzb@tbsgroup.sk

real.estate@tbsgroup.sk

MARTIN KÚŠIK
CEO
+421 902 270 879
martin.kusik@tbsgroup.sk
www.tbsgroup.sk

“Meníme svet nehnuteľností na stavby plné interakcií s ľuďmi, prírodou a životným prostredím, ktorých okolie podporuje kreativitu, formuje naše myslenie a vytvára pridanú hodnotu nám a budúcim generáciám.

SPOLOČNE VYTVORME UDRŽATEĽNÚ BUDÚCNOSŤ.“

Kontaktujte nás