Planeo

Typ služby:

Konzultácie a projekcie

Služby pre developerov a generálnych dodávateteľov

Príprava a realizácia priestorov pre nového nájomcu PLANEO.
Zabezpečenie kompletného projektového manažmentu pre projekt rekonštrukcie skladovej haly podľa požiadaviek nového nájomcu. Projektový manažment sme zabezpečovali formou Construction managementu  a teda výberom projektantov profesií a dodávateľov profesií ako VZT, ELI a stavebných prác.
Graniar Vision Investments